Pueria jest z Tobą
gdy...
Jesteś w ciąży

Poród naturalny a cesarskie cięcie – wady i zalety

Poród to wyjątkowy moment w życiu kobiety. Jeszcze do niedawna poród siłami natury był czymś oczywistym i normalnym, jednak wraz z rozwojem medycyny pojawiły się rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu rodzącej. Choć nie każda kobieta ma możliwość wyboru w tej kwestii, przed zbliżającym się porodem warto poznać zalety i wady zarówno porodu naturalnego, jak i cesarskiego cięcia.

alt

Cięcie cesarskie to jedna z najczęściej wykonywanych operacji na całym świecie.1 W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost liczby cięć cesarskich. W Polsce odsetek wzrósł z 13,8% (1994 r.) do 42,3% w 2014 r., a w niektórych województwach wynosi nawet 49,4%.2 Kobiety czasem wręcz wolą rodzić przez cesarskie cięcie. Tylko czy na pewno jest to lepsze rozwiązanie zarówno dla matki, jak i dziecka niż poród drogami natury?

Poród naturalny – zalety i wady

Od dawna mówi się o korzyściach, jakie niesie za sobą poród naturalny, a nieco mniej o wadach. Poniżej znajdziesz krótkie zestawienie zarówno jednych, jak i drugich.

Zalety

Rodząc naturalnie, okres rekonwalescencji jest krótszy, a co za tym idzie, kobieta może szybciej podjąć samodzielną opiekę nad noworodkiem, ponadto nie odczuwa dyskomfortu pooperacyjnego. Po niepowikłanym porodzie możliwe jest kangurowanie (kontakt „skóra do skóry”), które prowadzi do zmniejszenia krwawienia.

Za porodem naturalnym przemawia także mniejsza ilość utraconej krwi, mniejsze ryzyko powikłań oraz komplikacji anestezjologicznych. Kobiety rodzące naturalnie rzadziej miewają problemy z laktacją.

Wady

Poród siłami natury jest bolesny (znieczulenie najczęściej jest podawane przy 3-4 cm rozwarcia szyjki macicy) i rozpoczyna się niespodziewanie. Nie da się przewidzieć, ile będzie trwać – może trwać 2 godziny, a nawet 20 godzin i więcej. Ponadto w wyniku porodu naturalnego może dojść do różnych powikłań, np. pęknięcia krocza, pęknięcia szyjki macicy, urodzenia niekompletnego łożyska czy nieprawidłowego obkurczania się macicy.3

Cesarskie cięcie – zalety i wady

Poród przez cesarskie cięcie także ma swoje wady i zalety, jednak w przypadku bezwzględnych wskazań do wykonania cesarki nie ma się nad czym zastanawiać. Gdy poród drogami naturalnymi zagraża życiu lub zdrowiu matki albo dziecka, to jedyne dobre rozwiązanie.4

Zalety

Najważniejszą zaletą jest ratunek życia dziecka w przypadku ciąży powikłanej. To także możliwość zaplanowania porodu z dokładnością do dnia. Na korzyść porodu przed cesarskie cięcie przemawiają także względy psychiczne. Kobiety nierzadko obawiają się bólu związanego z porodem siłami natury i powikłań, jakie mogą się pojawić, a przy cesarskim cięciu lęk jest zdecydowanie mniejszy.5

Wady

Kobiety często zapominają, że cesarskie cięcie to operacja, jak każda inna. W trakcie otwierania powłok brzusznych może dojść do uszkodzenia pęcherza moczowego lub innych narządów jamy brzusznej. W późniejszym czasie mogą pojawić się zrosty wewnątrzbrzuszne, którym często towarzyszą bóle brzucha, zaparcia i bóle podczas stosunku. Cesarskie cięcie dodatkowo zwiększa ryzyko powikłań przy kolejnych operacjach i kolejnych porodach przez cesarskie cięcie, gdyż dostęp chirurgiczny do operowanych narządów jest znacznie utrudniony.5


  1. World Health Organization. Caesarean sections should only be performed when medically necessary. Genewa, 2015.
  2. Troszyński M., Położnictwo – ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny, Wyd. 3, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016, 247-262.
  3. Bręborowicz G.H., Położnictwo i ginekologia. Tom 1, Położnictwo, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
  4. Witryna: https://mamaginekolog.pl/porod-naturalny-vs-cesarskie-ciecie-zalety-wady-mozliwe-powiklania/ (dostęp: 2021.04.29)
  5. Pomorski M., Woytoń R., Woytoń P. i in., Cięcia cesarskie a porody siłami natury – aktualne spojrzenie, Ginekol Pol. 2010, 81, 347-351.