Pueria jest z Tobą
gdy...
Planujesz dziecko

Czy zajście w ciążę w dni niepłodne jest możliwe?

Naturalna metoda planowania ciąży, jaką jest kalendarzyk, opiera się na umiejętności rozróżniania dni płodnych od niepłodnych. Z reguły uznaje się, że w dni niepłodne ciąża nie jest możliwa. Czy rzeczywiście tak jest? Czy są czynniki, które mogą na to wpłynać? Czy w dni niepłodne można zajść w ciążę? Odpowiadamy!

alt

Dni płodne i niepłodne – czym są?

Dni niepłodne i płodne to klasyfikacja, którą stosuje się w naturalnej metodzie planowania ciąży bądź zabezpieczania się przed nią. Jest to powszechnie znany kalendarzyk, czyli dokładnie – metoda kalendarzowa Ogino-Knausa.

Zgodnie z założeniem koncepcji dni płodne to czas dający największą szansę na zapłodnienie. Z kolei dni niepłodne z założenia mają być tą częścią cyklu miesiączkowego, w trakcie którego zapłodnienie nie jest możliwe 1.

Metoda ta okazuje się jednak bardzo często zawodna, zwłaszcza w kwestii zabezpieczenia przed ciążą 2. Wpływ na to ma zarówno regularność cyklu miesiączkowego, jak i wszelkie czynniki, które mogą go zaburzać.

Dni niepłodne a ciąża – jak wyliczyć dni niepłodne?

Umiejętność określenia swoich dni płodnych i niepłodnych wymaga dobrej znajomości swojego organizmu i świadomości przebiegu cyklu. Przede wszystkim należy zaobserwować swój najdłuższy i najkrótszy cykl miesiączkowy, na przestrzeni roku 2.

Według ogólnych zasad wyznaczania dni płodnych i niepłodnych okres płodny oblicza się, odejmując liczbę 20 od najkrótszego cyklu. Z kolei, aby ustalić ostatni dzień płodny, należy od najkrótszego cyklu odjąć liczbę 11 2. Należy również pamiętać, że metoda ta ma niską skuteczność 2, w związku z czym zajście w ciążę w dni niepłodne jest możliwe, gdyż wiąże się z ryzykiem błędnej oceny.

Czy w dni niepłodne można zajść w ciążę? Skuteczność metody

Przede wszystkim opieranie się na klasyfikacji dni płodnych i niepłodnych jako swojej metodzie antykoncepcji, ma pewne uzasadnienie jedynie w przypadku dojrzałych kobiet, z uregulowanym cyklem miesiączkowym 3.

Nawet drobne zmiany opóźniające cały cykl o jeden dzień mogą powodować zaburzenia w jego funkcjonowaniu i sprawić, że błędnie się określi trafność dni płodnych lub niepłodnych 3.

Umiejętność określania płodności w danym dniu wymaga również wcześniejszego przygotowania – kobieta przez kilka miesięcy, a najlepiej przez rok powinna kontrolować swoje ciało i nauczyć się rozpoznawania sygnałów związanych z cyklem miesiączkowym. Musi przede wszystkim wiedzieć, ile czasu trwał u niej najkrótszy cykl miesiączkowy, a ile najdłuższy 2.

Dni niepłodne a ciąża – co zwiększa ryzyko?

Cykl miesiączkowy u kobiety jest bardzo wrażliwy i podatny na wszelkie, nawet drobne zmiany. Wpływ różnych czynników, z którymi kobieta ma styczność na co dzień, może powodować nawet niewielkie obsunięcia w cyklu miesiączkowym, które z kolei znacznie podnoszą szansę na ciążę. Czynniki mogące zaburzyć cykl miesiączkowy to m.in. 4:

  • stres,
  • zmiana klimatu,
  • różnego rodzaju choroby i schorzenia 5.

Ryzyko na zajście w ciążę w dni niepłodne zwiększa również specyfika żywotności samych plemników. Z reguły przyjmuje się, że są one zdolne do przeżycia przez 48 godzin. Okazuje się jednak, że w niektórych sytuacjach plemniki są w stanie przeżyć nawet od 3 do 5 dni w drogach rodnych kobiety. W związku z tym uprawianie stosunku na kilka dni przed zakończeniem okresu dni płodnych, również w konsekwencji może doprowadzić do zapłodnienia .


  1. Chyra T., Standaryzacja reguł opisujących płodność i niepłodność małżonków, dostęp: 12.10.2021.
  2. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykorzystania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych, dostęp: 12.10.2021.
  3. Dębski R., Antykoncepcja – metody zapobiegania niepożądanej ciąży, Ginekologia Polska, 2007.
  4. Skrzypulec-Plinta V., Stosunek przerywany a zajście w ciążę, dostęp: 12.10.2021.
  5. Skrzypulec-Plinta V., Czy od razu po stosunku dochodzi do zapłodnienia? , dostęp: 12.10.2021.